Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε πλήρως με τις γενικές υποσημειώσεις και τους όρους και προυποθέσεις. .

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Εμφάνιση παραμέτρων Εμφάνιση εταιρείας/οργανισμού

ΌΝΟΜΑ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΖΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
FAMILY NEST ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
22429028Kεραμικού 4, Στρόβολος €23ΌχιΝαι
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ
22430238155 Λεωφ. Λάρνακος €20ΌχιΝαι -
ΠΑΡΑΓΑΔΙ
22491310Νιόβης 3, 1086, Αγίοι Ομολογητές€18ΌχιΝαι
ΨΑΡΟΛΙΜΑΝΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
22314020Λεωφ. Τσερίου 7, Στρόβολος €20ΌχιΝαι
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΠΥΞΙΔΑ
22445636Μενάνδρου 5, 1066€23,50ΌχιΝαι
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟ ΛΑΤΣΙ
22772459Αγίου Παύλου 1, 1105, Άγιος Ανδρέας€20
προσφέρεται και γλυκό, καφές
ΌχιΝαι -

Γενικές Υποσημειώσεις

  • Η Geary Ltd δεν σχετίζεται με τις εταιρείες που προσφέρουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες των οποίων οι τιμές παρουσιάζονται μέσω της Ιστοσελίδας, με τρόπο ώστε η Geary Ltd να δεσμεύεται να προβάλει οιαδήποτε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες.
  • Οι επιλογές που γίνονται σε σχέση με τα συγκριτικά στοιχεία και πληροφορίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα επαφίενται στην διακριτική ευχέρεια της www.compareservices.com.cy, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ως εξαντλητικά στοιχεία και ολοκληρωμένη εικόνα για το τι προσφέρεται στην Κυπριακή αγορά. Η www.compareservices.com.cy καταβάλει προσπάθεια όπως παρουσιάζει πληροφορίες αναφορικά με προϊόντα/υπηρεσίες για να βοηθήσει τον χρήστη να έχει πρόσβαση σε όσο το δυνατότερο ευρύτερο φάσμα προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στην αγορά.
  • Για την πλήρη ενημέρωση σας σχετικά με τις χρεώσεις, τιμές, άλλες πληροφορίες και ολοκληρωμένους όρους και προϋποθέσεις για το κάθε προϊόν/υπηρεσία παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες ή τα καταστήματα του κάθε παροχέα.
  • Η Geary Ltd διατηρεί όλα της τα δικαιώματα ως προς τις επιλογές και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα. Τα εν λόγω στοιχεία είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επαγγελματική συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση οπιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.
  • Τονίζεται ότι η εν λόγω σύγκριση τιμών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί τον μοναδικό διαφοροποιητικό παράγοντα μεταξύ των συγκρινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αντίθετα συγκρινόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δυνατό να διαφέρουν μεταξύ τους, π.χ. στην ποιότητα, καταλληλότητα, προδιαγραφές, γεωγραφική ή εμπορική προέλευση, κ.ο.κ. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας έχουν υποχρέωση όπως διεξάγουν την δική τους ανεξάρτητη έρευνα αναφορικά με οιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες προβάλλονται στην Ιστοσελίδα διά να διαμορφώσουν ιδίαν και ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εξαντλητική σύγκριση μεταξύ των προϊόντων και υπηρεσιών και εναπόκειται σε έκαστο χρήστη όπως διεξαγάγει την δική του ανεξάρτητη έρευνα αναφορικά με, μεταξύ άλλων, την φύση, χαρακτηριστικά, όρους προσφοράς και διάθεσης τους στην αγορά για να διαμορφώσει ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Η σύγκριση τιμών αποτελεί παρά μόνο μία παράμετρο σύγκρισης για σκοπούς ενημέρωσης, μη εξαντλητική.
  • Για τους πλήρες όρους και προυποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας παρακαλώ δέστε Όροι και Προυποθέσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  16/01/2015